میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی سردرود


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
اقدسی محمد تقی مدیریت ورزشی 00
مطمئن آیتک مهندسی برق الکترونیک 00
فلاح اردشیر جابر - 00
مختارپور احد مهندسی برق الکترونیک 00
پورحاجی کاظم علی اصغر مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار -140
غفاری علی مهندسی کامپیوتر -80
حبیبی زاد نوین احمد کامپیوتر -40
آراسته بهمن کامپیوتر-نرم افزار -50
خدادادی محمد رسول مدیریت ورزشی 00
بابایی شهرام کامپیوتر -20
مجید نژاد وحید مهندسی کامپیوتر 10
اکبرپور شاهین مهندسی نرم افزار - هوش مصنوعی 00
تقوی افشرد سعید مهندسی کامپیوتر-نرم افزار -10
نورانی اسماعیل 00
جعفری نویمی پور نیما مهندسی کامپیوتر -10
تقی زادگان نوید برق 10
اصغری زهرا تربیت بدنی 00
فرجی رسول مدیریت ورزشی 00
بشیری مهدی مدیریت ورزشی 00
زینالی مهدی حسابداری 00
بدری آذرین یعقوب مدیریت ورزشی 00
آل عمران رویا اقتصاد 00
اقدم شهریار حبیب علوم دامی 00
شیخ عظیمی رحمن مدیریت ورزشی 00
اله ویردی زاده مهدی مديريت دولتي 00
نظری سفیدان رسول اقتصاد 30
درخشان مهر آرش حسابداری 02
زارعی باقر مهندسی کامپیوتر -1-1
سیفی نژاد یونس مهندسی برق الکترونیک 00
امینی بدر آرمان مهندسی برق الکترونیک 00
اصغری کیوان مهندسی نرم افزار کامپیوتر 00
صمدزمینی مجید مهندسی کامپیوتر 12
حسینی سید محمد جواد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار -20
دهقان سمیه مهندسی کامپیوتر- نرم افزار -10